TopByvanie.eu

SK EN
Zavolajte nám
0948 348 252

Čo obsahuje stavba

Hrubá stavba

 • výkopové práce
 • betónovanie základových pásov
 • kanalizačné rozvody a osadenie chráničiek pre prívod vody, elektro, bleskozvod
 • hutnenie, armovanie, šalovanie
 • osadenie a betónovanie DT (250 mm)
 • betónovanie základovej platne (150 mm)
 • hydroizolácia stavby (penetračný náter, ipa)
 • obvodové múry
 • priečkové steny
 • strop podľa PD
 • preklady, armatúra, železobetónový veniec z U profilov, izolácie
 • konštrukcia krovu, latovania, fólie, krytina
 • komínový systém Stadreko
 • náklady na dopravu
 • spojovacie prvky, izolácie, ubytovacie náklady

Holodom

 • podbitie presahov strechy OSB, EPS, armovacia sieťka, omietka (alebo drevené obloženie)
 • odkvapový systém (možnosť výberu farby)
 • bleskozvod (s revíziou)
 • kompletná exteriérová fasáda  (možnosť zmeny materiálu podľa investora)
 • bez fasádnych obkladov
 • kompletné vnútorné omietky (jednovrstvová vápennocementová omietka s armovacou sieťkou)
 • parotesná AL fólia (strop)
 • kompletný SDK systém stropu (CD, UD rošt, tmel, pásky, brúsenie)
 • plastové okná trojsklo (možnosť výberu farby), alebo eurookná za príplatok
 • vchodové plastové dvere (možnosť výberu typu a farby)
 • vonkajšie a vnútorné parapetné dosky (ex. hliník, in. plast)
 • zateplenie podlahy 2 x 50 mm podlahovým polystyrénom
 • betónový poter hr. 50 mm
 • zateplenie stropu mineralna vlna 22 cm
 • kompletné interiérové rozvody elektriny s revíziou (TV a internet sú zvlášť)
 • elektrické podlahové kúrenie
 • rozvody zdravotechniky (voda, odpad)
 • príprava na krb
 • holodom neobsahuje schodiskové,balkónové, okenné zábradlia

Na kľúč

 • dokončenie podľa priania zákazníka
 • sanita
 • obklady
 • dlažby
 • podlahy

Projektová dokumentácia obsahuje

 • 5 paré
 • architoktenicko-stavebné riešenie (sprievodná správa, technická správa)
 • pohľady a rez
 • energetický posudok
 • osadenie stavby na pozemok, situácia
 • statický posudok
 • projekt požiarnej ochrany
 • elektroprojekt
 • projekt zdravotechniky (prípojka vody, kanalizácie, vodomerná šachta,  žumpa)